Voordelen e-learning

U bent op pagina: » iRev » Diensten » E-learning » Voordelen e-learning

E-learning

"E-learning" is de verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties met behulp van ICT. E-learning wordt veelal gebruikt binnen bedrijfsopleidingen en binnen het onderwijs. E-learning is mede met de opkomst van het Internet populair geworden. ICT kan op verschillende manieren worden ingezet om leren vorm te geven. Denk aan formele manieren van leren als het aanbieden van een online cursus en het digitaal afnemen of meer informele manieren als het delen van kennis via een interactief weblog of forum of het gebruik maken van een digitale database.

Voordelen van e-learning

 • Meer flexibiliteit voor lerenden
  Omdat de cursisten vrijwel altijd toegang hebben tot de leeromgeving en het materiaal kunnen ze ook zelf bepalen wanneer en in welk tempo ze leren. En ze kunnen zelf de plek kiezen, thuis of op het werk. Zo kunnen ze tijds- en plaatsonafhankelijk leren, leren wanneer het ze het beste uitkomt.
 • Besparing trainingstijd en kosten
  Bij klassikale trainingen wordt zowel theorie als praktijk vaak aangeboden in één lange of meerdere kortere bijeenkomsten. Met e-learning kan een deel van de voorbereiding thuis plaatsvinden want een tijds- en kostenbesparing oplevert voor de organiserende partij en deelnemers. Denk hierbij aan de kosten voor inzet van trainers en reiskosten voor de trainers en deelnemers. Daarbij kan er door gebruik te maken van e-learning beter rekening gehouden worden met het leertempo van de cursisten, niet iedereen is gelijk natuurlijk!
 • Regie op voortgang en ontwikkeling
  Als organisatie kunt u e-learning inzetten om de voortgang van de cursisten te kunnen monitoren of via een digitaal portfolio met medewerkers aan ontwikkeling te werken.
 • Sneller leren
  Met de inzet van e-learning is het mogelijk om meer medewerkers in kortere tijd te trainen. Zeker wanneer het gaat om verplichte theorie is het mogelijk om grote groepen cursisten in een kort tijdsbestek te trainen.
 • Actueel en aanpasbaar
  Trainers kunnen het cursusmateriaal up-to-date houden waardoor de werknemers toegang hebben tot de meest actuele informatie.
 • Didactiek
  Een groot voordeel is het feit dat het mogelijk is met ICT een rijke leeromgeving te maken. Door bijvoorbeeld complexe vraagstukken inzichtelijk te maken via video of simulatie, kunnen cursisten er meer betekenis aan verbinden. Ook is het zo dat men via de leeromgeving en de manier van leren rekening kan houden met de diverse leerstijlen van de cursisten rekening door gebruik te maken van afwisselende werkvormen.
 • Competentiegericht leren
  Cursisten kunnen met behulp van ICT ook competentiegericht leren. Ze doen eerst een test om te zien welke competenties ze kunnen verbeteren en op basis daarvan kan de e-learning cursus starten. Tegenwoordig werken veel organisaties ook met een persoonlijk digitaal portfolio.


 • Erachter komen of e-learning voor u de oplossing kan zijn voor uw onderwijsvraagstuk? Of wilt u een demo van de e-learning zien? Neem gerust contact op met iRev via ate@irev.nl